آغوشِ تــــــــــو که باشد ....

خواب دیگر بهانه ای برایِ خستـــــــــگی نـــــــــیست ..

و تـــــــــپشِ هایِ قــــــــــلبت میشود لالاییِ کــــــــودکانه ام ........

کــــــــنارم بـــــــــــمان ....

مـــــــــیخواهم ..

صـــــــبح چشمانم در نگاهِ تــــــــو ...

بیدار شود .. !

/ 0 نظر / 30 بازدید