می گویند................

می گویند

زمان، آدمها را عوض می‌کند،

اشتباه نکن.."زمان "

حقیقت آدمها را روشن می سازد،

"زمان"قیمت رفاقت ها را معلوم می کند،

"زمان " عشق "را از " هوس "جدا می سازد،

و راستی را از دروغ،

اشتباه نکن"زمان "هرگز آدمها را عوض نمی کند

/ 0 نظر / 23 بازدید