☜تو را به دادگاه خواهند کشید ......

☜شاید به حبس ابد محکوم شوی.

☜جزییات جنایتت معلوم نیست

☜اما.....

☜اثر انگشت تو را روی قلب شکسته ام یافته اند .....

/ 0 نظر / 17 بازدید